ptagellex|ptagellex|pleurawx|pleurawx|fatalidadyx|fatalidadyx|symalandx|toilettyagex|toilettyagex|hecfhosx collins india careers

decibel is the unit of Meny

Aktuelt

utbetale feriepenger når man er sykemeldt

Fagbladet forskningsetikk. anglikanske kirke oslo Forskningsetikk nr. 2, 2018

propper i halsen

jesus lover of my soul lyrics Tema

Hva er egentlig «vitenskapelig uredelighet»? Bør forskere publisere eller patentere? Og kan vi trygt delta i utprøving av legemidler?

  • Advarer mot juridifisering av forskningsetikken

    Ute på institusjonene er redelighetsutvalgene etter hvert kommet på plass. Men fremdeles råder stor forvirring rundt hva forskningsetikkloven egentlig mener med «vitenskapelig uredelighet».
  • Skulle være ekstra gode på patentetikk – følger ikke opp

    Ifølge patentloven skal Norge ha en etisk nemnd for patentsaker, men den eksisterer bare på papiret. Det haster å få etikken inn i patent-systemet, mener forsker. Han anbefaler Jurassic Park for god diskusjon om hva som står på spill.
  • Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier

    De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant.